Uvjeti korištenja

Uvjeti prodaje web shop-a
BagsbyKristina.shop

 

1. Osnovni pojmovi

U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja
naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda na web stranici Bags by
Kristina.shop,Albrechtova 26, Zagreb (u daljnjem tekstu Bags by Kristina )
– Web shop Bags by Kristina.shop. (u daljnjem tekstu: web shop). Ukoliko
su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem
smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se
ovlaštenom osobom kupca. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči
barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod.
Primatelj se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od
osobe kupca. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili
potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na
daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

 

2. Osobni podaci i poslovna sposobnost

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje, kupac izjavljuje da su svi podaci koje je
dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik
kreditne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanje
i kupnju proizvoda od Bags by Kristina.shop tj. za kupnju na web shop-u.
Bags by Kristina.shop. sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka
prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza.

 

3. Narudžba i trenutak sklapanja
ugovora

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem
elektronskog formulara. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe
cijeli postupak narudžbe. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti
na slijedeće načine: kreditnom karticom za koju Bags by Kristina.shop. ima
sklopljen ugovor o prihvaćanju E-banking-om općom uplatom pouzećem
Narudžba se smatra zaprimljenom: u slučaju plaćanja kreditnom karticom
– u trenutku kada Bags by Kristina.shop. dobije potvrdu predautorizacije
kreditne kartice kupca na iznos narudžbe u slučaju plaćanja E-banking-
om, općom uplatom i pouzećem – u trenutku kada Green hr.
elektroničkim putem zaprimi narudžbu te ovisno o mogućnosti provjere
uplaćenog računa . U trenutku kada je narudžba zaprimljena, Bags by
Kristina.shop će elektronskim putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca o
tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen. U
slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u
trenutku kada Bags by Kristina.shop. dobije potvrdu predautorizacije
kartice kupca na iznos narudžbe te kada skladištar prilikom pakiranja robe
potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu. Nakon što je na
skladištu proizvod zapakiran Bags by Kristina.shop. će elektronskim
putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca da je kupio proizvod te da je
proizvod poslan. U slučaju plaćanja E-banking-om i općom uplatom
ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Bags by Kristina.shop
utvrdi da je iznos narudžbe uplaćen. Ukoliko naručeni proizvod nije
raspoloživ na skladištu Bags by Kristina.shop. će obavijestiti kupca da
proizvod trenutno nije raspoloživ te o roku u kojem je proizvod dobavljiv.
Naručeni proizvod, ovisno o tome da li je dostupan na skladištu, Bags by
Kristina.shop. isporučuje u najkraćem mogućem roku.

 

4.Način kupnje na web shop-u

Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji – ime
proizvoda, kratak opis, cijena, količina te da li je dostupan na skladištu.
Odabirom pojedinog proizvoda isti se uvrštava u meni „Košarica“. Cijene
istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike
plaćanja i izražene su s već uračunatim PDV-om. Pristupom meniju
„Košarica“ dobivate uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cijenu.
Proizvod uvršten u „Košaricu“ kupuje se klikom na tipku „Na blagajnu“.
Nakon pritiska na tipku „Na blagajnu“ pristupate u obrazac narudžbe u
koji ste dužni upisati osobne podatke. Ukoliko se osobni podaci kupca
razlikuju od osobnih podataka primatelja dužni se odabirom navedene
opcije točno naznačiti i podatke primatelja. Prilikom narudžbe pored

svakog proizvoda biti će naznačena cijena poštarine. Cijena poštarine nije
uključena u cijenu proizvoda. Nakon primitka podataka iz narudžbe na
ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a
kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim
putem na naznačenu e-mail adresu. Ukoliko je kao oblik plaćanja
odabrano plaćanje E-banking-om ili općom uplatom, a Bags by
Kristina.shop. ne raspolaže naručenim proizvodom zbog nedostataka
robe na skladištu, o tome će, u primjerenom roku, kupac biti obaviješten
te će Bags by Kristina.shop. izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava. U
slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za točnost i
istinitost dostavljenih podataka obzirom da će Bags by Kristina.shop.
izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima.

 

5. Naplata / autorizacija

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s
PDV-om. U slučaju plaćanja e-banking-om i općom uplatnicom troškovi
uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

 

6. Pravo na raskid ugovora

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 44. Zakona o zaštiti
potrošača. Ako je dostava iz bilo kojeg razloga izvršena prije zaprimanja
obavijesti o raskidu ugovora, kupac može raskinuti ugovor uz plaćanje
usluge pakiranja i dostave u ugovornom iznosu od 100,00 kn s uključenim
PDV-om, a ukoliko troškovi dostave prelaze ugovoreni iznos u iznosu
troškova dostave. Odmah po zaprimanju obavijesti o raskidu ugovora,
Bags by Kristina.shop. će kupca e-mail-om obavijestiti da je dostava već
izvršena i da je obvezan podmiriti ugovorne troškove pakiranja i dostave u
iznosu 100,00 kn s uključenim PDV-om, odnosno u iznosu troškova
dostave ukoliko oni prelaze iznos od 100,00 kn. U slučaju kada je ugovor
raskinut nakon izvršene dostave proizvoda, kupac je dužan o svom trošku
vratiti proizvod neoštećen i zapakiran u orginalnu ambalažu. Dostava se
smatra izvršenom u trenutku kada je Bags by Kristina.shop. predao
proizvod dostavnoj službi. U slučaju raskida ugovora kod plaćanja
kreditnom karticom, kartica neće biti terećena, odnosno biti će terećena
samo za dio predautoriziranog iznosa narudžbe koji se odnosi na

ugovornu iznos troškova pakiranja i dostave ukoliko su za to ispunjene
gore navedene pretpostavke. U slučaju raskida ugovora kod plaćanja E-
banking-om i općom uplatnicom, Bags by Kristina.shop. će uplaćeni iznos
koji je dužan vratiti kupcu umanjiti za iznos narudžbe koji se odnosi na
ugovorni iznos troškova pakiranja i dostave ukoliko su za to ispunjene
gore navedene pretpostavke.

 

7. Podaci o proizvodima

Podaci o proizvodima na web shop-u sačinjeni su temeljem baze
podataka Bags by Kristina.shop. Fotografije proizvoda su ilustrativne
prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji
su predmet narudžbe. Bags by Kristina.shop posebno ističe da vizualni
identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu
proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na
računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl.
U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na
fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.
Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web shop-
u Bags by Kristina.shop. podložni su bugovima, nepravilnostima u radu
aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i
sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o
proizvodima prikazanih na web shop-u Bags by Kristina.shop. zadržava
pravo jednostrano raskinuti ugovor.

 

8. Raspoloživost proizvoda

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi
naznačeno da su raspoloživi na skladištu te proizvodi koji nisu raspoloživi
na skladištu, ali su dobavljivi u roku od 7 radnih dana, ne uključujući
subotu.

 

9. Dostava

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske,
prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave. Dostava na
području Republike Hrvatske obavlja se putem xxxxxx dostavne službe. U
cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda. U cijenu proizvoda nije
uključena dostava, osim ukoliko nije drukčije naznačeno (naznaka –
dostava besplatna). Bags by Kristina.shop.se obvezuje isporučiti naručeni
proizvod u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Dostava se
obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se
izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Provjera
ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, a naknadne reklamacije se ne
uvažavaju. Ako se proizvod koji je upućen kupcu odnosno primatelju vrati
Bags by Kristina.shop. jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu,
kupac će o tome biti obaviješten e-mail-om te će mu biti ponuđene
slijedeće mogućnosti: da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mail-
om, ponovno dostavi na adresu kupca odnosno primatelja da naručeni
proizvod preuzme u adresi Bags by Kristina.shop. uz prethodni telefonski
dogovor o terminu preuzimanja Ukoliko kupac u roku od 3 dana ne
odgovori na upućeni mu e-mail i odabere jednu o ponuđenih mogućnosti,
odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca.
Kada Bags by Kristina.shop putem dostavne službe isporuči proizvod
kupcu odnosno primatelju kupac odnosno primatelj je dužan preuzeti
proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno
isporučen.

 

10. Nedostaci na proizvodu

Bags by Kristina.shop. ne odgovara kupcu odnosno primatelju za manje
ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe
putem dostavne službe, ukoliko ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu
na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda. Glutenbio hr. ne odgovara
kupcu odnosno primatelju ukoliko tehničke mogućnosti opreme kupca
odnosno primatelja nisu dovoljne za ispravno korištenje proizvodom kao i
ukoliko osobna svojstva kupca odnosno primatelja nisu dovoljna za
upotrebu proizvoda. U slučaju nedostataka na proizvodu kupac može
raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni
primjereni rok za ispunjenje ugovora.

 

11. Povrat i reklamacije

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Bags
by Kristina.shop. i to e-mailom, telefonski ili pismeno. Kupac ima pravo na
povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena
,isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac
dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje
odmah to napomenite jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

12. Ostali uvjeti

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti
starija od 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost
unesenih podataka prilikom registracije. Bags by Kristina.shop. zadržava
pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te iste može promijeniti bez
prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike
putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije. Sve
eventualne promjene primijenit će se na korištenje Bags by Kristina.shop.
stranica.

 

13. Primjena uvjeta prodaje

Korištenjem usluga web shop-a Bags by Kristina.shop. prihvaćate ove
uvjete prodaje. Ako niste suglasni s uvjetima nemojte koristiti ove stranice
niti putem njih naručivati proizvode. Ove web stranice sadrže informacije
o proizvodima i uslugama – Bags by Kristina te služe kao elektroničko
prodajno mjesto – web shop. Bags by Kristina ne odgovara za eventualnu
štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s
ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene
namjene.

 

14. Autorska prava

Bags by Kristina je nositelj autorskih prava na sadržaju i formatima ove
web stranice. Cjelokupan sadržaj sa web stranice ne smije se koristiti bez
dopuštenja Bags by Kristina niti ustupati trećim osobama.

 

15. Završne odredbe

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te
prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.
Način plaćanja
Naručenu robu moguće je platiti na slijedeći način:

  • pouzećem
  • virmanskom uplatom
  • paypalom

Odabir načina plaćanja vrši se u trećem koraku procesa plaćanja.
Specifičnosti svakoga od njih pročitajte niže na ovoj stranici. Po uspješnoj
narudžbi poslat ćemo vam potvrdu e-mailom sa svim detaljima narudžbe.
Plaćanje pouzećem
Po primitku narudžbe, pakiramo i šaljemo robu. Narudžbu plaćate
dostavljaču gotovinom “na ruke”.
Virmanskom uplatom
Po završetku narudžbe s odabirom virmanskom plaćanja, emailom ćemo
Vam poslati predračun. Robu pakiramo i šaljemo odmah po primitku
uplate. U slučaju da vašu uplatu ne zaprimimo unutar sljedeća 3 radna
dana, smatrat ćemo da ste odustali od narudžbe.
Račun
Račun za narudžbu dostavljamo u pošiljci zajedno s robom.
Pritužbe i reklamacije
Pravo na reklamacije korisnik stječe ako:

  • roba nije isporučena po uputama iz narudžbe
  • isporučena roba ne odgovara standardima
  • je došlo do oštećenja prilikom isporuke

Sve navedene pritužbe riješit ćemo u dogovoru s naručiteljem, odnosno
primateljem robe.