Impressum

Bags by Kristina

je brand kojim upravlja Armorin d.o.o.

Dragutina Albrechta 26, HR-10000 Zagreb


Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS: 081172303

OIB: 98586358424

EUID: HRSR.081172303

 

Kontakt

  • poštom na adresu tvrtke
  • telefonom: +385 91 2711 887